Tidigare händelser

 2012

SÖNDAGEN 26 augusti kl. 14.30-16.30

Samling i Mariagården i Norberg
om Florrie Hamilton och hennes gäster på Högfors Herrgård
under 1940 - 1960-talet. Emilia Fogelklou bodde där 1946-51
och var sedan ofta återkommande gäst

Upplysningar lämnas gärna av Anita Helgesdotter
Telefon: 0223-20235
Mobil:  070-299 41 81


28 april i Mariagården:

10.30 Emilia Fogelklousällskapets årsmöte

11.30 Årsmöte för Kvinnoakademin i Norberg

12.30 Lunch (70 kr/person.

Måste föranmälas senast 23 april (Världsbokdagen!)

28 april (dvs samma lördag) i Teaterbiografen vid biblioteket 

14.00 "Vittra vänninor" Ulrika Knutson berättar om
Emilia Fogelklou, Klara Johanson, Elin Wägner och andra.

Lions marknad pågår i Norberg den här dagen (även söndag).
Det betyder att det tar längre tid att fixa parkering
och att förflytta sig gående. 

2011

 
 
TISDAG 16 AUGUSTI I DJURSHOLMS KAPELL
Ett Emilia-möte i kapellet som ritades och målades av Natanael Beskow. Emilia var nära vän
med Natanael och Elsa Beskow och många andra i kapellkretsen, i Djursholms samskola och
i Birkagården. I kapellet var Alice Tegnér kantor och här predikade både Emilia, Jeanna
Oterdahl och andra kvinnor. Här hölls också minnes-stunden för Emilia 1972.
I den här vackra och spännande miljön är det lätt att höra vissa av historiens vingar susa.


ONSDAG 15 JUNI I NORBERG
Dagens namn är Margot. Det gör att vi "firar" Margot Nordin som skänkt den boksamling
som är stommen i det lilla referensbibliotek som förvaltas av Kvinnoakademin i Norberg.
Emilia Fogelklou var anledningen till den kontakt Margit Nordin tog med Anita Helgesdotter.
På krokiga vägar bildades senare Kvinnoakademin i Norberg för att samla svenska kvinnliga
författarskap, främst memoarer och biografier från (1800 -) 1900 talet.
15 juni är referensbiblioteket, inrymt i en etta på Ringvägen 3 A, öppet för besök 9.30-11.30
samt efter programmet som består av en enkel litterär salong i MariagårdenSÖNDAG 10 APRIL 2011 PÅ MARIAGÅRDEN I NORBERG 
 
13.00 Årsmöte för Emilia Fogelklousällskapet
 
14.00 Eva Wilks och Anne Allard berättar om det planerade Kvinnouniversitet.
          
15.00 Årsmöte för Kvinnoakademin i Norberg.
 


2010

Söndag 14 november
firar vi Emilia Fogelklous namnsdag med enkelt "lunchfika" kl 12.00
(även som kyrkkaffe för den som vill)
Kl. 13.00  lite information om Emilia Fogelklousällskapet och
13.30 berättar Inger Ljung om Kvinnor som förebilder inom Bibel och teologi.
Tårtkalas blir det också!
Vi slutar den dagen kl. 16.00.

Tisdag 15 juni eftermiddagsseminarium kl. 14.00-17.00
och en programkväll 18.30-20.30 om Emilia Fogelklou på Mariagården i Norberg.
På kvällen handar det särskilt om tiden i Högfors och därför också om Florrie Hamilton och hennes gäster.
Fint och roligt är att Malin Andrews deltar!

Årsmöte i Mariagården i Norberg
Lördagen den 17 april
kl 14.00
Innan årsmötet hålls en Litterär salong i miniformat kl 12.00.

Stilla dagar 5-6 juni på Birgittagården i Hosjö utanför Falun.

 2009

Den 15 september 1909 tog Emilia Fogelklou (1878-1972) som första kvinna i Sverige sin teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet.

Som förra året firas Emiliadagen 14 november med gemensamt kaffe
vid bokmässan på Örebro slott.

Kontakta gärna Anita Helgesdotter tfn 0223-20235 eller
mobil 070-299 41 81.

 

Vi sällskapets sammankomster säljs böcker till medlemspris.

Ulrika Knutsons texter i urval, Emilia Fogelklou Sökare, stigfinnare och gränsöverskridare

Samtidigt med denna utgivning sker också en nyutgivning av Arnold
 

 De finns också till försäljning på Verbum förlag

Lördag 12 september Emiliaseminarium
på Kyrkbacksgården i Västerås.
 Tid 13.00 - 15.30

Boken "Emilia Fogelklou Sökare, stigfinnare och gränsöverskridare. Texter i urval och med introduktioner av Ulrika Knutson" presenteras och finns till försäljning liksom den nya utgåvan av Arnold.
(Cordia, Verbum Förlag AB)

Vi lyssnar till Emilia Fogelklou om Ellen Key i en
radioinspelning från 1943.
Vi delar med oss av egna berättelser om "Möten med Emilia".
Några berättar för alla innan vi samtalar i mindre grupper.

Avgift inkl. kaffe/te 50 kr för medlemmar 80 kr för övriga.

I samarbete med Västerås domkyrkoförsamling och Sensus.


15 september, 100 - årsdagen  av Emilia Fogelklous teologie kandidatexamen.

13.00  Miniseminarium i Kyrkans hus. (på Sysslomansgatan nära Ofvandals konditori) Ulrika Knutson berättar om sin nya bok. Lisbeth Gustafsson och flera andra berättar om sina "Möten med Emilia Fogelklou".
Här samarbetar EF-sällskapet med Avdelningen för kyrkolivets utveckling.

15.00 Boksläpp i Studentbokhandeln.
16.00 Sällskapsträff i Prästgårdsvillan.
18.15-20.00 Emilia Fogelkloukväll med Elisabet Hermodsson nära vän till Emilia och Cecilia Nahnfeldt forskare teologie doktor. Teologiska institutionen vid Engelska parken (Eng 1-0062).

I samarbete med teologiska föreningen
och jämställdhetskommittén  vid Uppsala Universitet 


På Bokmässan i Göteborg blir det två program om E.F. På Forskartorget kl. 16.10 -16.40 är rubriken: Emilia Fogelklou – religiös tänkare i världen. Ett samtal mellan historikern Eva Österberg och religions-filosofen Catharina Stenqvist. På ”Se människan-scenen” kl. 17.30 -17.50 samtalar Ulrika Knutson och Lisbeth Gustafsson om Emilia Fogelklou. Båda programmen äger rum fredagen 25/9.


Hela programmet som pdf-fil


Tidigare programpunkter 2009

Lördagen 25 april i Mariagården i Norberg (vid kyrkan)
Kl 13.30 Årsmöte i Emilia Fogelklousällskapet

16-17 maj Emiliadagar hos Birgittasystrarna i Hosjö
Vi promenerar i parken och samtalar både spontant
och i ordnad form om Emilia och hennes skrifter.


Program 2008

HÖSTTRÄFF 2008

 

Eftersom vi ville att medlemmar i EF-sällskapet skulle kunna vara med på tidevarvsseminariet i oktober har vi beslutat att inte samlas till Emiliaseminarium i år. I stället hoppas vi att många av medlemmarna ska kunna träffas i samband med Bokmässan i Örebro.

 

EMILIADAGEN 14 NOVEMBER träffas vi alltså på Örebro slott.

Vi finns i minglet så tidigt vi kan, särskilt riktar in oss på att delta i seminariet i Stora salen 16.00 – 16.45. Författaren Helena Henschen berättar då under rubriken

Porträtt av en revolutionerande kvinna om sin farmor Signe Thiel, som bl.a. fanns i kretsen kring Ellen Key. Bokens titel är "Hon älskade".

 

Alla som kan dricker namnsdagskaffe 14.45.
 

För övrig kontakt under dagen har vi De litterära sällskapens salong som träffpunkt, det är ju naturligt att sammanstråla i närheten av Elin Wägner.Emilia Fogelklousällskapets medlemmar
inbjuds att delta i följande seminarium som arrangeras av

Kulturföreningen Fogelstad

Seminarium om Tidevarvet
18 -19 oktober 2008


när nu äntligen alla årgångarna av Tidevarvet finns på DVD och vi kan läsa själva!

Några konventionella, beskedliga och förutsägbara ”tanter” var de ju inte – Fogelstad-kvinnorna! Tankarna i Tidevarvet kommer från ”de radikala, hemlösa vildarnas värld, där vi själva lever” för att låna Elin Wägners ord.

Det sägs ofta att de var före sin tid. Var de inte i själva verket i många avseenden före vår tid? I varje fall är de tankeprovocerande och omruskande också för läsare idag!

DVD:n ”släpps” i anslutning till seminariet och ett par av landets mest Tidevarvskunniga forskare har utlovat sin medverkan som föreläsare och inledare.

Seminariet äger rum på Julita gård ett par mil norr om Katrineholm, inte långt från Fogelstad. Det är främst till för kulturföreningens egna medlemmar, men också medlemmar i våra systerföreningar Elin Wägner-, Kerstin Hesselgren- och Emilia Fogelklou-sällskapen är välkomna. Deltagarantalet är maximerat, så det gäller att anmäla sig i tid.

Vi har hyrt hela vandrarhemmet på Julita gård och kommer att inta huvudmåltiderna på Julita Wärdshus.

Att delta i seminariet kostar 600 kronor. Det man betalar är måltiderna. Kulturföreningen står för föreläsare, lokaler och övernattning i vandrarhemmet. Det är tack vare Karl Staaff Stiftelsens generositet som kulturföreningen kan subventionera på detta vis.

PROGRAM FÖR TIDEVARVSSEMENARIET

 

LÖRDAG 18 OKTOBER

13.00

......

Lunch på Julita värdshus

14.15

 

” Tidevarvet DÅ”. Docent Gunilla Domellöf ger bakgrund, sammanhang och frågeställningar.

 

 

Kaffepaus

16.15

 

Gruppsamtal

18.00

 

Middag

19.30

 

”Hembygdsafton” hette det på Fogelstad!

 

 

 

SÖNDAG 19 OKTOBER

 

 

Frukost och egen tid

10.00

 

  ”Efter Tidevarvet ”. Fil.dr Katarina Leppänen om tidevarvskvinnornas tänkande efter det att tidningen upphört, ledande till ….

11.45

......

….gruppsamtal om tidevarvstankarna och
dagens frågor och utmaningar. .

12.30

 

Lunch

13.30

 

Sammanfattning och avslutning

15.30

 

Avfärd

 

En av våra systerföreningar

Kulturföreningen Fogelstad

 
Mariagården i Norberg

Söndag  20 Juli  2008 kl. 17.30 - 20.30
P
rogram om Emilia Fogelklou
på 130 - årsdagen

 

17.30 "Emilia och Arnold", Birgitta Hagberg
 

"Emilia Fogelklou och Elin Wägner", Solveig Hammarbäck
 

"Ili och kväkarna", Karin Ern
 

ca: 20:00 Samtal över en kopp te

Ett program i samarbete mellan Emilia Fogelklousällskapet och Norbergs församling
 


Årsmöte lördagen 19 april 13.00
 

Emilia Fogelklou som förebild och föregångare. Prästen och forskaren Agneta Lejdhamre berättar
 

15:00 Samtal om Emilia i Litteraturen
 

16:00 Kaffe/Te
 


Tidigare program  2007

Lördag 15 september  Christina Doctare och Doctor Sister Austin till Kyrkbacksgården i Västerås. Programmet om Kropp, själ och ande.  b
Sister Austin, nunnan och ayurvedaläkaren från Indien talar engelska. Läkaren, författaren och samhällsdebattören Christina Doctare talar svenska och sammanfattar dessutom på svenska vad Sister Austin säger.

 

Programmet anordnas av Västerås stifts opretentiösa kvinnoakademi. Eftersom flera av Emilia Fogelklousällskapets medlemmar har anmält sig visar vi på också detta tillfälle att mötas:
 

Lördag – söndag  ”Matriarkernas öden och äventyr”

Inger Ljung, docent i Uppsala ger en orientering om hur kvinnor i allmänhet hade det under den tid som behandlas i Första Mosebok. Lina Sjöberg , nybliven teol.dr. och författare går mer in på matriarkerna och skönlitteraturen. Vi får höra om kopplingar mellan teologi/bibelvetenskap och konst, särskilt med Sara Lidmans och Anita Goldmans läsning av bibeltexterna.

Lördag kväll övergår vi till läsningar utifrån Emilia Fogelklou och några andra kvinnor i tidigare generationer

Vi fortsätter under söndagen, men då kommer stillhet och tystnad att ha ganska stort utrymme. Ett par alternativ för ”Emiliavandring” kommer att finnas.

 

Emiliakretsen

20 kr per person och år läggs till inköp av Fogelklou-litteratur som tills vidare finns för utlåning via Anita Helgesdotter. Böckerna finns med på ”Emiliaaktiviteter”. Emiliakretsen träffas en gång om året för att ”fira” Emilia Fogelklous namnsdag.

 

VÅRT ANSVAR FÖR FRED OCH FRIHET
Temadag i Norberg

 

Fred med jorden och fred/frid på jorden, vårt ansvar för freden och friheten, det finns mycket att fundera över och att samtala om under ett par eftermiddagstimmar tillsammans och hemma i våra egna kammare och våra omgivningar. En del av oss är inspirerade av den globala fredstanken, andra tänker kanske främst på kvinnofrid, arbetsfred eller Elisabeth Tamms och Elin Wägners bok ”Fred med jorden”…

Emilia Fogelklousällskapets årsmöte kl. 13.00 är öppet för alla intresserade. (E.F. var en av de kvinnor som 1915 samlades i Haag för att mitt under första världskriget tala om fred.)

 

 

Till start 


Emilia och Arnold